Buwan na ng Wika..Gaano mo kaalam ang iyong sariling Wika? (How much do you know your own languange?)?

Isalin sa wikang Filipino ang mga sumusunod. (Translate the following into Filipino languange) national archives university college chair table window electricity electric flow electric field electromagnet seed radiation oxidation chemical reaction kung ang cloud ay ulap ano naman ang... show more Isalin sa wikang Filipino ang mga sumusunod.
(Translate the following into Filipino languange)

national archives
university
college
chair
table
window
electricity
electric flow
electric field
electromagnet
seed
radiation
oxidation
chemical reaction
kung ang cloud ay ulap ano naman ang fog?
mulitiplication

Ang pandaraya ay mahigpit na ipinagbabawal.
(Cheating is strictly prohibited) It's either you know it or not..
Update: cleo b: sang-ayon ako sa iyo. pero ang mga itinanong ko ay may katumbas na salitang tagalog. walang katumbas na salitang tagalog ang toothpaste.pwedeng tutpeyst,ang iba colgate ang tawag khit na ibang brand ang gamit.ganun din sa santol walang katumbas na egnlish word. ang alam ko lang ay amapalaya -... show more cleo b: sang-ayon ako sa iyo.
pero ang mga itinanong ko ay may katumbas na salitang tagalog.

walang katumbas na salitang tagalog ang toothpaste.pwedeng tutpeyst,ang iba colgate ang tawag khit na ibang brand ang gamit.ganun din sa santol walang katumbas na egnlish word. ang alam ko lang ay amapalaya - biitergourd. salamat sa pag-sagot..
15 answers 15